+386 41 347 991 [email protected]

Psihološka testiranja

Ali ste vedeli, da obstaja zgolj na podlagi intervjuja s kandidatom le 14% možnosti, da boste postavili pravega človeka na pravo delovno mesto?
 
Kontakt

S psihološkim testiranjem vam pomagamo najti najustreznejšega kandidata za določeno delovno mesto. 

Namen psihološkega testiranja je ugotoviti ujemanje kandidatovih lastnosti, sposobnosti, osebnostnih lastnosti, motivacije in potencialov z zahtevami določenega delovnega mesta.

Pozorni smo na posameznikova močna področja in možnosti za izboljšave.

S temi ugotovitvami dopolnimo informacije, ki jih delodajalec pridobi od kandidata na zaposlitvenem razgovoru.

 

Psihološko testiranje in ocenjevanje zajema:

1. Testiranje sposobnosti:

 • Splošne mentalne sposobnosti (IQ, Test nizov, Test diskov, Ravenove progresivne matrike)
 • Test pozornosti in koncentracije

2. Testiranje osebnostnih lastnosti:

 • 5 velikih osebnostnih faktorjev (ekstravertnost, sociabilnost, čustvena stabilnost, vestnost, odprtost),
 • Vprašalnik BIP (18 osebnostnih lastnosti, ki so pomembne na delovnem mestu: lestvice delovne motivacije, poklicnega vedenja, socialne kompetence in psihološke prvine, ki kažejo npr. motiviranost za vodenje, za dosežke, učinkovitost sprejemanja odločitev, odnos do sprememb, pomen, ki ga posameznik pripisuje harmoničnim odnosom s sodelavci, asertivnost, obremenljivost itd.)
 • Plutchikov profil indeks emocij, ki pokaže čustvene temelje osebnostnih lastnosti.

3. Preverjanje posameznikove motivacije za delo:

Posameznikovi motivi in vrednote, ki si jih prizadeva uresničiti v karieri (poklicna sidra, poklicni interesi po Hollandu, ki so motivacija za podjetniško udejstvovanje, ustvarjalnost, mehaniko, tehniko, organizacijo, delo z ljudmi)

4. Čustvena inteligentnost

Uporabljamo več vprašalnikov: MEIS, ESCQ, STEM, ECI

5. Drugi psihološki vprašalniki

 • SDI (vrednote, ki nas motivirajo; vrline in pretirane vrline)
 • Delovni stili
 • Basadurjev profil kreativnega reševanja problemov (generator, konceptualist, optimizator, implementator)
 • Timske vloge (Belbin, Basadur)

Testiranje prilagodimo glede na specifične zahteve posameznega delovnega mesta (motivacija, samomotivacija, delovna motivacija, vrednote, timske vloge, reagiranje v stresu, sposobnost reševanja konfliktov…).

 

Kdaj se odločiti za psihološko testiranje?

 • optimizacija kadrov
 • selekcija ob zaposlovanju (pripravimo oceno primernosti posameznika za določeno delovno mesto ter delovno okolje),
 • načrtovanje razvoja zaposlenih (pripravimo oceno posameznikovih lastnosti in kompetenc ter predloge za razvoj posameznika),
 • razvijanje in načrtovanje poklicne kariere (pripravimo oceno posameznikovih potencialov in kompetenc, oceno primernost za določena delovna mesta ter predloge za razvoj kariere),
 • priprava sistema nasledstev ter odločanja o napredovanju,
 • ocenjevanje potenciala zaposlenih,
 • identificiranje talentov v organizaciji,
 • sestavljanje in razvoj tima.

Psihološka testiranja vedno izberemo skupaj z naročnikom, glede na lastnosti, ki so pri določenem delovnem mestu pomembne. Na podlagi rezultatov testiranja nato s kandidatom izvedemo poglobljen intervju ter izdelamo psihološki profil z oceno primernosti za konkretno delovno mesto ter priporočili za nadaljnji razvoj.

Stopite z nami v stik

 

Pin It on Pinterest

Share This