+386 41 347 991 [email protected]

Storitve za organizacije

Z našimi storitvami vam pomagamo najti prave ljudi za pravo delovno mesto. Razvijamo ljudi, time in organizacije s coachingi, treningi, mentorstvom, team buildingi, usposabljanji. Optimiziramo delovne procese in management uspešnosti.
 

Razvoj zaposlenih

Z načrtovanjem osebnega in profesionalnega razvoja pomagamo postavljati in uresničevati cilje zaposlenih in cilje organizacije.

S coachingi, osebno rastjo, usposabljanji in treningi soustvarjamo uspešne kariere in uspešne organizacije, v katerih zaposleni uspešneje dosegajo svoje osebne cilje in cilje organizacije.

Soustvarjamo organizacije, v katerih ljudje ljubijo svoje delo.

Usposabljanja, delavnice

S široko paleto delavnic, treningov in izobraževanj za zaposlene, pomagamo organizacijam in posameznikom izboljšati osebno učinkovitost in učinkovitost delovnih procesov. Ponujamo usposabljanja in treninge s področja komunikacije, razvoja vodstvenih kompetenc in prodajnih veščin. Največ sodelujemo z vodstvenimi in prodajnimi ekipami. Teme naših največkrat izvedenih delavnic so…

Ocenjevanje kadrov

V ocenjevalnem centru vam v timu izkušenih psihologov pripravimo naloge in aktivnosti s pomočjo katerih ocenimo vedenjski, kognitiven in čustven odziv kandidatov v delovnih situacijah. Z različnimi orodji in metodami ocenimo posameznikove potenciale in poiščemo talente.

Psihološka testiranja

S psihološkim testiranjem ocenimo miselne sposobnosti, osebnostne lastnosti in poklicne interese oziroma motivacijo posameznika. Potencial posameznika primerjamo z zahtevami delovnega mesta in iščemo ujemanje. Na podlagi psihološkega testiranja podamo smernice za posameznikov nadaljnji razvoj in vodenje.

Talents management

Pomagamo vam vzpostaviti sistem ravnanja s talenti, ki je najučinkovitejši za vašo organizacijo. Ta vključuje vašo kulturo, vašo blagovno znamko delodajalca, oceno potrebnih kompetenc danes in v prihodnosti, iskanje talentov znotraj in zunaj organizacije, pogled organizacije na to, kaj so talenti, kako jih ocenjujemo, kako jih razvijamo in nagrajujemo.

Organizacijska diagnostika

Vsaka organizacija diha drugače. Vsak tim in vsak posameznik tudi. Ko se z organizacijo spoznamo, šele takrat vemo, kaj v resnici potrebuje, da se dvigne na naslednji nivo uspešnosti. S pomočjo opazovanja, intervjujev, vprašalnikov ugotovimo, kje je najbolj učinkovito pričeti in na kakšen način.

»Če želimo pozdraviti simptome, moramo poiskati vzroke.«

Team buildingi

Z našimi team buildingi ustvarjamo zaupanje in boljše razumevanje odnosov med sodelavci. Spodbujamo zavezanost k skupnim ciljem in povečujemo produktivnost timov. Team buildingi so povezani s kulturo organizacije, njenimi vrednotami in cilji. Vključujemo aktivnosti, kjer omogočamo vsem vključenim, da izrazijo svoje prednosti in se povežejo preko aktivnosti, znanja, spretnosti, ustvarjalnosti, razmišljanja in pripadnosti.

Stopite z nami v stik

 

Pin It on Pinterest

Share This