+386 41 347 991 [email protected]

Talents Management

Kar 56% zaposlenih meni, da v organizacijah nimajo implementiranih ustreznih programov / sistemov za odkrivanje njihovih talentov.
 
Kontakt

Pravi ljudje na pravih delovnih mestih so lahko največja vrednost podjetja. Ključno pa je, da te ljudi prepoznamo in jim pomagamo razvijati njihove talente, s katerimi bodo podjetju pomagali zasledovati skupne cilje.

Ravnanje s talenti postaja eno najpomembnejših orodij sodobnega upravljanja s človeškimi viriLahko bi rekli, da so talenti ključni za ohranjanje in pridobivanje konkurenčne prednosti podjetja, zato jim moramo posvečati največjo pozornost.

Management talentov

Management talentov razumemo kot ujemanje posameznikov in njihovih kompetenc z zahtevami na delovnem mestu.

Ni dobrih in slabih delavcev, so samo taki, ki se ujemajo z delovnim mestom in taki, ki se ne ujemajo. Talenti so lahko ustrezne sposobnosti, osebnostne lastnosti, motivacija, veščine, znanje, odnos ipd., ki so potrebni za opravljanje določenih nalog.

Talent je ustrezna kombinacija lastnosti, ki posamezniku pomagajo, da odlično opravlja svoje delo. Vsak človek ima svoj talent.

Odgovornost vsakega posameznika, za nas pa tudi poslanstvo, veščina, sposobnost in znanje je, da to odkrijemo in uporabimo.

 

Ravnanje s talenti

Podjetjem pomagamo pri ravnanju s talenti in naredimo sistem ravnanja s talenti:

 • opredelimo, kaj je talent
 • pomagamo privabiti prave talente
 • naredimo načrt upravljanja z blagovno znamko delodajalca
 • naredimo program za zadrževanje talentov
 • pomagamo vzpostaviti bazen talentov
 • naredimo sistem za prepoznavanje in razvoj talentov
 • razvijamo talente
 • pomagamo opredeliti, katere talente potrebujejo na določenem delovnem mestu
 • poiščemo ustrezne talente

 

Podjetja, ki pravočasno prepoznajo talente ter so jih sposobna obdržati in tudi nadalje razvijati, dosežejo:

 • 37 % višjo produktivnost
 • 34 % višje zadovoljstvo strank
 • 26 % večjo verjetnost, da bo podjetje vodilno na trgu
 • 16 % višjo zavzetost zaposlenih
 • 14 % večjo hitrost pri zaposlovanju novih sodelavcev
 • 43 % nižjo fluktuacijo zaposlenih

Vir: Bersin, 2014; Stephens 2010, Brotherton 2011

Stopite z nami v stik

 

Pin It on Pinterest

Share This