+386 41 347 991 [email protected]

Razvoj zaposlenih

 
Kontakt

Karierni razvoj

Karierni razvoj zaposlenih je ključnega pomena za ohranjanje konkurenčnosti podjetja.

Na nivoju organizacije se lotimo kariernega razvoja sistemsko in obenem prilagojeno potrebam vsakega posameznika. Pri oblikovanju načrtov kariernega razvoja je naše podjetje tako uspešno zato, ker izhajamo iz psiholoških spoznanj in uporabljamo orodja, ki nam omogočajo globinsko oceno posameznikovih potencialov in lastnosti.

Na drugi strani upoštevamo vizijo, cilje, panogo, kulturo, mikro in makro okolje in s tem povezane potrebe na sedanjih in bodočih delovnih mestih. Te opredelimo vedenjsko in jih primerjamo z lastnostmi ljudi.

Tako lahko uskladimo pričakovanja in cilje zaposlenega s cilji podjetja ter najdemo karierno pot, ki bo zaposlenega motivirala in kar najbolje nadgradila njegove potenciale. Zaposleni z dobrim načrtom kariernega razvoja so zavzetejši in samostojnejši, kar pomembno doprinese k stabilnosti organizacije.

Coaching

Povračilo vloženih sredstev je v organizacijah, ki vlagajo v coaching, 7X večje od začetnega vložka.

Organizacije z odlično kulturno podporo za coaching, imajo kar za 13% boljše poslovne rezultate.

Coaching je zelo učinkovit pristop, ki pomaga posameznikom ali skupinam razvijati osebne potenciale in vire – vedenja, čustvovanja in razmišljanja. Z njimi lahko učinkoviteje dosegajo rezultate in se soočajo s svojimi izzivi.

Coach uporablja pri svojem delu intervencije, ki posamezniku pomagajo, da prepozna svoje prednosti, svoje morebitne slepe pege, svoja koristna in nekoristna prepričanja, se nauči podajanja konstruktivne povratne informacije, učinkovitega postavljanja in doseganja ciljev, se otrese morebitnih strahov, postane bolj integrirana, avtonomna in bolj karizmatična osebnost.

Skupinski (timski) coaching

Skupinski coaching je namenjen izboljševanju dela v timih. S coachingom v timu ustvarimo vzdušje in odnose, ki omogočajo, da se člani tima osredotočijo na skupni cilj, razvijajo medsebojno zaupanje, ustrezno komunikacijo, učinkovito rešujejo konfliktne situacije ter razvijejo svoj polni potencial za visoko storilnost tima.

Individualni coaching

Z individualnim coachingom pri posamezniku razvijamo osebne in medosebne veščine, z namenom povečanja posameznikove učinkovitosti in bolj kakovostnega življenja. Coach s pomočjo vprašanj, nalog in izzivov spodbuja procese mišljenja, čustvovanja in vedenja pri posamezniku ter ga tako spodbudi, da sam najde svoje vire in jih uporabi.

Coaching za vodje

Coaching za vodje je ciljno usmerjen proces, ki je osredotočen predvsem na razvoj vodstvenih kompetenc. Posameznik skozi proces ciljno razvija tiste lastnosti, sposobnosti, vedenja in načine razmišljanja, za katera iz prakse vemo, da pripomorejo k učinkovitosti vodenja.  

Naši coachi izhajajo iz prakse in imajo kombinacijo praktičnih delovnih izkušenj na vodstvenih delovnih mestih in obenem vrsto let treninga s področja različnih coaching pristopov (transakcijska analiza, NLP, SDI, sistemski pristop).

So v stalnem procesu osebnega in profesionalnega razvoja s svojimi supervizorji, saj je za coacha izjemno pomembno, da ohranja realen in objektiven pogled na situacijo in odnose v katerih je udeležen.

Stopite z nami v stik

 

Pin It on Pinterest

Share This