+386 41 347 991 [email protected]

Preverite ali imate 8 ključnih kompetenc uspešnega vodje

objavil/a 20. 06. 2018Vodenje0 komentarjev

Pogosto se sprašujemo ali se kot dober vodja rodimo ali lahko to sposobnost pridobimo oz. razvijemo? Raziskave kažejo na dejstvo, da dednost določa le izhodišča, medtem ko okoliščine, življenjske izkušnje ter učenje določajo v kolikšni meri se bo posameznik razvil ter izkoristil svoj vodstveni potencial. Katere pa so tiste lastnosti, ki določajo dobrega vodjo? Ali je sploh mogoče govoriti o lastnostih uspešnega vodje kot o univerzalnih, splošno veljavnih kategorijah? Če lahko na zadnje vprašanje odgovorimo pritrdilno, potem velja, da lahko na tej podlagi odkrijemo posameznike, ki bodo pri vodenju uspešni ne glede na organizacijo, značilnosti delovnega procesa, organizacijsko kulturo ter uspešnost same organizacije v kateri bodo delovali. Tako bi lahko predvidevali, da bo npr. dober vodja klubske nogometne ekipe uspešen tudi kot trener državne reprezentance. Na podlagi različnih raziskav lahko zgornje trditve potrdimo, saj rezultati raziskav nakazujejo na obstoj nekaterih ključnih lastnosti oz. kompetenc, ki so skupne vsem uspešnim vodjem, ne glede na okoliščine v katerih ti delujejo. In katere so te ključne kompetence, ki jih ima uspešni vodja?

1. Čustvena inteligenca

Uspešni vodje imajo visoko razvito sposobnost prepoznavanja in upravljanja z lastnimi čustvi ter sposobnost prepoznavanja čustev ljudi okoli njih. So sposobni ohranjanja optimizma ter vztrajnosti, tudi kadar se srečujejo z na videz nerešljivimi situacijami. Za razliko od umske inteligence in osebnostnih lastnosti, ki se oblikujejo že relativno v zgodnjem življenjskem obdobju, je čustveno inteligenco mogoče razvijati pri katerikoli starosti.

2. Komunikacijske sposobnosti

Uspešen vodja ima odlično razvite komunikacijske sposobnosti in s tem povezano sposobnost vodenja sproščenega pogovora. Zelo pomemben vidik komunikacijskih sposobnosti uspešnega vodje je tudi sposobnost poslušanja in zagotavljanja povratne informacije zaposlenim.

3. Sposobnost vodenja oz. motiviranja zaposlenih

Dober vodja zna načrtovati naloge in jih delegirati zaposlenim, glede na njihove sposobnosti oz. kompetence. Razume tudi pomen ustrezne motiviranosti zaposlenih za uspešno delo in pozna dejavnike, ki lahko vplivajo na njihovo motivacijo.

4. Zavzetost za doseganje rezultatov in prevzemanje odgovornosti

Uspešen vodja je usmerjen k doseganju rezultatov in pri tem jasno postavlja in planira prioritete. Za dosego ciljev zna navdušiti tudi ostale sodelavce. Za vse odločitve, ki jih sprejema na podlagi svojih znanj in izkušenj, je sposoben prevzeti tudi odgovornost in tveganje.

5. Pozitiven odnos do sprememb

Uspešen vodja je sprejemljiv in odprt za spremembe, ki so za organizacijo uporabne in koristne. Zaveda se pomena novi znanj in sposobnosti, zaradi česar strmi k osebnemu razvoju ter pri zaposlenih spodbuja učenje, dosežke in osebnostni razvoj.

6. Timsko delo

Dober vodja ima dobro razvit čut za timsko delo, je prilagodljiv in sproščen. Na delovnem mestu ne vzbuja občutka napetosti, saj je ravno to delovno mesto blažilec med nadrejenimi in podrejenimi.

7. Prilagodljivost

Uspešen vodja je sposoben nenehnega prilagajanja spremembam in je izkušen v postavljanju novih ciljev, saj hitro zaznava nove dejavnike ter se uspešno prilagaja tudi v kriznih situacijah. Na probleme gleda optimistično, s prepričanjem, da jih bo rešil na ustrezen način.

8. Strokovnost

Uspešen vodja ima tudi ustrezno strokovno znanje na področju, ki ga vodi. Pozna temeljne zahteve delovnega procesa ter delovne naloge za vsakega neposredno podrejenega sodelavca. S klikom na test pa lahko preverite ali ste dovolj dober vodja in pridobite nekaj praktičnih nasvetov za razvoj vaših vodstvenih sposobnosti.

Viri: Adair, J. (2010); Fleps,J.G.,  Buser, T. (2006-2007); Goleman D., Boyatzis R. in McKee A. (2002); Hron, J. (2004); Možina S. (2002); Palmer, B.,  Walls , M., Burgess, Z., Stought, C. (2001); Pelz, W. (n.d.); Sohmen, V.S., Dimitriou, S.K.. (2015).

0 komentarjev

Pošlji komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Lastna hvala se pod mizo vala

 Tako pri delu s skupinami kot s posamezniki opažam, da je večina ljudi v zadregi, ko jih povabim, da predstavijo svoje dobre lastnosti, da se pohvalijo. Pohvale kar ne gredo iz jezika, če pa že, jih spremlja neverbalna komunikacija, ki jasno nakazuje zadrego....

Talent management in ROI

 Investicije v ravnanje s talenti bistveno izboljšajo poslovne rezultate. Pregled finančnih kazalcev pri finančnih institucijah kaže, da se za 30% poveča vrednost podjetij in za 28% EPS. Za 63% se zmanjša čas managerjev potreben za administracijo in za 85% poveča...

Voditelji 21. stoletja

 Na kaj pomislite, ko slišite besedo voditelj? Morda pomislite tudi vi na nekoga, ki je samozavesten, lepo oblečen, zna dobro komunicirati, ima avtoriteto. Običajno ljudje pravijo, da si predstavljajo nekoga, ki se zna odločati, pozorno poslušati izzive zaposlenih, ki...

Stres in kaj nas žene do izgorelosti

 Zakaj v podobnih obremenilnih okoliščinah nekateri ljudje izgorevajo, drugi pa ne? Ljudje se na iste dražljaje iz okolja odzivamo zelo različno. Nekateri bodo doživeli stres, če jim bo šef rekel, naj ostanejo uro dlje na delovnem mestu, za druge bo to priznanje, da...

Pričenja se čas dopustov

Dopust je pomembna stvar. Raziskave so pokazale, da športniki dosegajo boljše rezultate, če en dan v tednu počivajo, kot če polno trenirajo prav vse dni v tednu. Enako velja tudi za delo. Da smo pri delu učinkoviti, moramo tudi počivati.   V Talents Management...

To res ni čas, da otroku govorimo, kako je šlampast

 Naša Ana Jana Šušteršič je za časnik Večer spregovorila o tem, kako se mladi odločajo o izbiri poklica in šole po devetletki. V inštitutu Talents Management med drugim namreč pomagamo posameznikom poiskati in razvijati talente in tako povečati zadovoljstvo in...

Talent – pridobljen ali prirojen?

  Peter Prevc, naraven talent ali človek, ki trdo dela? Je njegov glavni talent konstrukcija njegovega telesa, izjemna koncentracija ali izjemna motivacija? Se morda z njim trener bolj ukvarja kot z drugimi ali je on tisti, ki ga zna bolje poslušati? Človek z...

Self management ali samoupravljanje – najpomembnejša kompetenca v življenju

  Kompetenca samoupravljanja (ali ravnanja s samim seboj) je najpomembnejša kompetenca v našem življenju. Če v google translate vtipkamo besedo samoupravljanje, nam prevajalnik ponudi angleško besedo self management. Self management je temelj dobrega managementa....

Optimizem

  Martin Seligman je ugotovil, da so prodajalci, ki so bili optimisti, prodali 37% več zavarovalnih polic v prvih dveh letih dela kot pesimisti. Ugotovil je celo, da so prodajalci, ki niso opravili selekcijskega preizkusa, vendar so bili optimisti, prodali za 21%...

Kakšen vodja je boljši: samozavesten ali ozaveščen?

  Ko pomislimo na vodjo, si običajno  predstavljamo samozavestno osebo, ki verjame vase, hodi naokoli z rahlo dvignjeno brado in zna izraziti svojo voljo. Ne pomislimo na nekoga, ki razmišlja o vzrokih za svoja dejanja in o napakah, ki jih je naredil. Vsi vemo,...

Pin It on Pinterest

Share This